CRISTINA POPA TACHE

Biografie

Nume: Cristina – Elena POPA (Tache) pentru lucrările de specialitate juridică și
WILMA – numele meu de autor de beletristică, nume dat de mama mea.

Data naşterii: 20.10.1972, Ialomita, Slobozia, un colț de rai pe care l-am descris în Rețetele și sfaturile străbunicii. După 100 de ani, Editura Epublishers, 2018.
Domiciliu: București, sectorul 1

Studii şi specializări:
1998 – absolventă a   Universității Creştine « Dimitrie Cantemir », Facultatea de Ştiințe Juridice şi Administrative, Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
1999 –  Master în Drept Comercial în cadrul Universității din Bucuresti, Facultatea de Drept
2001 – Studii postuniversitare de specializare în fiscalitate, Centrul de Formare Economică şi Administrativă – Universitatea din Bucureşti
2001 – Studii de limba italiană, Institutul Italian de Cultură, Bucureşti
2002 –  Studii Postuniversitare de Specialitate în Drept Privat/Drept Comercial, Universitatea din Bucureşti  – Facultatea de Drept
2006 – Studii de limba engleză în cadrul British Council, Bucureşti
2006 – 2015 – Studii doctorale în Drept internațional public cu specializare în regimul juridic al investițiilor străine în cadrul Institutului de Cercetare Juridică al Academiei Române „Acad. Andrei Rădulescu”
2010 – Studii de mediere, formare ca mediator, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti
2011 –  Studii politice şi de bună guvernare în cadrul Colegiului Național de Apărare – Cursul pentru înalți demnitari « Securitate şi bună guvernare »
2011 – Prin  Decizia nr 13/ aprilie 2011 s-a conferit calitatea de Cercetator Ştiințific asociat în cadrul Departamentului de Drept Public Vintilă Dongoroz al Institutului de Cercetări Juridice « Acad. Andrei Rădulescu » al Academiei Române.
2011 – Practician în insolvență înscris în Tabelul practicienilor în insolvență definitivi din România – UNPIR
2012 – Cadru didactic universitar- Tutore de Master la Universitatea Danubius din Galați
2015 – Doctorat în Drept internațional, dobândirea titlului de doctor cu calificativul `foarte bine`m teza de doctorat fiind publicată in monografia INTRODUCERE ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL AL INVESTIȚIILOR, Editura UJ, 2018.

Apartenența ca membru:
Membru practician, mediator internațional şi arbitru internațional în cadrul Vienna International Arbitral Centre –  VIAC
Membru în Austrian Arbitration Association – ArbAut
Membru în ADJURIS – Societatea de Științe Juridice și Administrative.
Membru în Arbitral Woman
Membru  în  British Institute of International and Comparative Law – BIICL Londra
Membru  asociat în Chartered Institute of Arbitrators- CIArb Londra
Membra in Asociatia Nationala de Ştiințe Penale
Membru al Colegiului de Redacție al Revistei « Medierea »
Membru în Fundația Colegiul Național de Apărare
Membru PERGAM
Principalele lucrări publicate:
Monografiile Introducere în dreptul internațional al investițiilor, Editura Universul Juridic 2018 si Dreptul internațional al investițiilor. Coordonate, Ed. Coresi Publishing House 2019.
W8, să treacă peter Pan!, Comedie în două acte, Editura Epublishers, 2019
Croazieră pe iaht,Comedie în trei acte, Editura Epublishers, 2019
Yacht Cruise, Editura Coresi, 2019
Bubu, un motănel de poveste, Editura Coresi, 2019
Bubu, a Fairytale Tomcat, Editura Coresi, 2019
Stilnox, Dramă în două acte, Editura Epublishers 2019
Rețetele și sfaturile străbunicii, După 100 de ani, Editura Epublishers, 2018
Lucrări științifice:
1.      Dispute of foreign investment in international law  – the concept and means for solving using specific jurisdiction , articol publicat în revista Studii de Drept Românesc nr.4/2010, p. 381-388, Editura  Academiei Române, ISSN 1220-5427.
2.      Evoluţii în domeniul de aplicare al instituţiei  răspunderii statului cu privire la investiţii, articol publicat în vol. Colloque International : „La Métamorphose de  l  Etat  European, Editura Universul Juridic, 2010, pp 143-149, ISBN 978-973-127-453-9.
3.      Interferenţa dreptului internaţional public cu dreptul investiţiilor străine, articol publicat în Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii „ Valahia” din Târgovişte, nr.17 din 2011, p. 27-34, Editura Biblioteca din Târgovişte;
4.      Confluenţa dintre viziunea europeană, dreptul internaţional cutumiar şi tratatele bilaterale privind investiţiile, articol publicat în vol.  Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”al Academiei Române , cu titlul: ”Justiţia, stat de drept şi cultură juridică”, 2011, pp 1038-1048, Editura Universul Juridic, ISBN 978-973-127-618-2.
5. Dreptul internaţional al investiţiilor străine între conturare şi codificare, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu „ al Academiei Române, cu titlul : „Ştiinţă şi Codificare în România”, 2012, Editura Universul Juridic, pp 496-501, 2012, ISBN 978-606-673-078-5
6.   Analiza de ansamblu asupra originilor istorice şi asupra evoluţiei dreptului internaţional al investiţiilor străine, articol publicat în vol. Sesiunii de comunicări ştiinţific al  Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române  cu tema: „ Continuitate şi discontinuitate în dreptul român”, Editura Universul Juridic 2013, pp 594-605, ISBN CD: 978-606-673-091-4.
7.      Rolul doctrinei în dezvoltarea regimului juridic al investiţiilor străine şi evoluţii specifice în dreptul  intern şi internaţional, articol publicat în volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice  „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: Doctrina juridică românească: între tradiție și reforme , Editura Universul Juridic, 2014, pp 334-341, ISBN CD : 978-606-673-349-6.
8.      Analiză asupra simplificării cu impact în regimul juridic al investiţiilor străine, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Simplificarea – imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului”, 2015, pp.534-540, Editura Universul Juridic, ISBN CD : 078-606-673-605-3.
9.      Transparența si confidențialitatea, antagonism sau simbioză în arbitrajul investițiilor internaționale? Utilitatea reglementărilor noului cod de procedură civilă în această materie,  articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”, Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice „Acad.Andrei Radulescu”, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp 283- 292, ISBN CD: 978-606-673-838-5.
10.  Dreptul românesc față în față cu dreptul internațional al investițiilor străine. Misiunea implicării dreptului european, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice „Acad.Andrei Radulescu 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.Impactul asupra evoluţiei dreptului românesc”, pp 452-459, Editura Universul Juridic, București, 2017; ISBN CD: 978 606 39 0043 3; lucrările acestei sesiuni au fost indexate în baza de date National Strategies Observer (NOS), secțiunea Law Sciences și pot fi vizualizate și descărcate de la adresa http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/1099.
11. Dreptul intern și dreptul internațional al investițiilor. Quo vadis?, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu: Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe”, pp 369-377, Editura Universul Juridic, București, 2018, ISBN CD: 978-606-39-0247-5. Lucrările acestei sesiuni au fost indexate în bazele de date: CEEOL (https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=646824)  și National Strategies Observer (NOS), secțiunea Law Sciences  – (http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/1099
12. Definiția investiției internaționale în hotărâri arbitrale. Insuficiența prevederilor dreptului intern în materie, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice „Acad.Andrei Radulescu:  Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român, pp 483-499, Editura Universul Juridic, București, 2019;
13.  Obligaţia autorităţii publice de a participa la mediere, parte din obligaţia de cooperare, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 11/2014, Editura Wolters Kluwer, revistă indexată în baze de date internaționale (EBSCO, ProQuest), recunoscută CNCSIS. Articolul a fost în topul rubricii ”Articolul săptămânii” timp îndelungat. A se deschide linkul: https://blog.wolterskluwer.ro/obligatia-autoritatii-publice-de-a-participa-la-mediere-ca-parte-de-necontestat-din-obligatia-sa-de-cooperare/
14.  Repere istorice în dreptul internaţional al investiţiilor. Direcţii de cercetare, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 12/2016, pp 84-97, Editura Wolters Kluwer, revistă indexată în baze de date internaționale (EBSCO, ProQuest), recunoscută CNCSIS.
15.  Perimarea instanței, evoluțiile aplicării sale în noul cod de procedură civilă şi carențele legii, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 2/2017, Editura Wolters Kluwer, revistă indexată în baze de date internaționale (EBSCO, ProQuest), recunoscută CNCSIS.
16.  Importanța strategică a investițiilor internaționale în exploatarea minieră şi dreptul internațional, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 3/2017, Editura Wolters Kluwer, revistă indexată în baze de date internaționale (EBSCO, ProQuest), recunoscută CNCSIS.
17.  Principiile dreptului internaţional al investiţiilor, identificare și traiectorie, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 5/2017, pp 94-107, Editura Wolters Kluwer, revistă indexată în baze de date internaționale (EBSCO, ProQuest), recunoscută CNCSIS.
18.  Principles of international law of investments, recognition and trajectory, studiu publicat în limba engleză în volumul 7, număr special, octombrie 2017 din revista Tribuna Juridică, pp 154-162, Editura ASE Bucureşti, revistă indexată în următoarele baze de date: Thomson Reuters, Web of Science, Ebsco, HeinOnline, C.E.E.O.L., ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, OAJI, Ulrichsweb, vLex, Juridica.lv, Cabell’s Directories, DOAJ, SCIRUS, RePEc, Scipio, BASE, COPAC, IndexCopernicus, Academic Journals Database, Academic Publications eJournal, SafetyLit, Sudoc, Genamics JournalSeek, NewJour, Open J-Gate, Miar, Max Perutz Library, ViFaOst, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Bibliothekssystem Universität Hamburg, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), Euro Internet, LivRe!, European University Institute Library,Harvard Library, Stanford University Libraries, Yale University Library, University of California – Ivine Libraries, Miami University Libraries, MOBIUS – Linking Missouri’s Libraries, University of Maryland – Francis King Carey School of Law, St.Mary’s University Libraries, Sarita Kenedy East Law Library, Jean and Alexander Heard Library, Biblioteca de la Universidad de Navarra, Hesburgh Libraries/University of Notre Dame, Bibliothèque uOttawa Library, The University of Hong Kong Libraries, University of Zurich, eLibrary@Cardiff, University of Nottingham Library, the University of York Library, UCL Library,University of Wisconsin-Madison Libraries, Israel Union Catalog (ULI), Tel-Aviv University Libraries, Tulips-University of Tsukuba Library, University of Iowa Libraries, WorldWide Science.org, GetInfo. ISSN 2247-7195e-ISSN 2248-0382ISSN-L 2247-7195.
19.  The strategic importance of international investments in the field of mining and international law, studiu publicat în limba engleză în volumul 7, numărul 1/ 2017 din revista Tribuna Juridică, pp 15 – 31, Editura ASE Bucureşti, revistă indexată în următoarele baze de date: Thomson Reuters, Web of Science, Ebsco, HeinOnline, C.E.E.O.L., ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, OAJI, Ulrichsweb, vLex, Juridica.lv, Cabell’s Directories, 20.  Perimarea instanţei, evoluţiile aplicării sale în noul Cod de procedură civilă şi carenţele legii, studiu publicat în Curierul Judiciar nr.8/2017, pp 439 – 444, Editura C.H. Beck, revistă indexată în 3 baze de date internaţionale (BDI): CEEOL – Central and Eastern European Online Library, HeinOnline – Legal Research Database, EBSCOhost.
21.  Perimarea instanței, evoluțiile aplicării sale în noul Cod de procedură civilă şi carențele legii, studiu publicat iîn Revista Dreptul nr.6/2017, pp 80-88, Editor: Uniunea Juriştilor din România, revistă recunoscută de CNCSIS, ISSN: 1018 – 0435. Lucrarea a fost luată în evidență de Central and European Online Library (CEEOL).
22.  The obsolescence of the Court, the evolutions of its application in the new Civil Procedure Code and the shortcomings of the Law, pendig the reform, studiu publicat în Civil Procedure Review, Volumul 8, nr. 3/2017,  Electronic Law Review in the field of Procedural Law, publicatie internationala, http://www.civilprocedurereview.com/, ISSN 2191-1339.
Participări recente la conferințe și programe de cercetare:
Titlul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”. În cadrul acestui program, am îndeplinit înainte de termen cerințele prevăzute în contract, conform Raportului științific prezentat în Anexa nr. 1 la acest CV.
1. Toate conferintele și sesiunile de comunicări științifice organizate de Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române ”Acad. Andrei Rădulescu„ inclusiv la Sesiunea anuală de comunicări științifice: Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român, Bucureşti, 10 mai 2019. Lucrarea cu care am participat a fost: Definiția investiției internaționale în hotărâri arbitrale. Insuficiența prevederilor dreptului intern în materie.
2. Conferința Internatională: Perspective ale Dreptului Afacerilor in Mileniul al Treilea organizata in data de 8 noiembrie 2019 de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucuresti, impreuna cu Societatea de Stiinte Juridice si Administrative. Lucrarea cu care am participat a fost: Individualization and development of International Investment Law as the third millennium law field.
3.   Conferința ştiințifică anuală a FSJ cu tema: ,,Legislația românească între tradiție şi reformă”, UCB Tg-Jiu din mai 2017. Lucrările cu care am participat au fost:
„Perimarea instanţei,  evoluţiile aplicării sale  în noul Cod de procedură civilă și carenţele legii, în așteptarea reformei ”
„Importanța strategică a investițiilor internaționale în exploatarea minieră și dreptul internațional”
4.      Conferinţa internaţională bienală  6-7 octombrie 2017 cu tema: Sistemul juridic între stabilitate şi reformă. Bicentenar Codul Calimac. Lucrarea cu care am participat a fost: „Importanța strategică a investițiilor internaționale în exploatarea minieră și dreptul internațional ”
5.       Sesiunea ştiințifică anuală (2017) a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca – Academia Română. Lucrarea cu care am participat a fost: „Principiile dreptului internațional al investițiilor, identificare și traiectorie”
6.      4e Annual International Conference on Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective, organizata de Facultatea de Administratie Publica a SNSPA in 24-26 noiembrie 2017. Lucrarea cu care am participat a fost: „Principles of international law of investments, recognition, trajectory and impact on public administration”.